Waarom kiezen voor Uk en Puk?Uk en Puk VVE cursus
Uk en Puk is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0-4 jaar op kinderdagverblijven én peuterspeelzalen. Uk en Puk is een praktische methode en sluit aan bij wat een medewerker dagelijks op de groep doet. De opleiding is gericht op hoe een medewerker de theorie toepast op de eigen locatie. Geen ellenlange theorie, maar direct in de praktijk leren.  Hierdoor is VVE cursus Uk en Puk een goede keuze als je op jouw locatie aan de slag wil met voor- en vroegschoolse educatie.

Uk en Puk inhoud
Taalontwikkeling is een belangrijk onderdeel van dit programma: spreken, luisteren en het uitbreiden van de woordenschat krijgen veel aandacht. Maar Uk en Puk is meer: ook sociale vaardigheden en motoriek krijgen aandacht. Daarnaast zijn ontwikkeling van de zintuigen en beginnende rekenvaardigheden belangrijk.

Thema’s
Uk en Puk biedt diverse thema’s. Deze thema’s liggen dicht bij de belevingswereld in het dagelijks leven van kinderen. De thema’s zijn uitgewerkt, je kunt direct op de groep aan de slag met woorden, liedjes, bijbehorende attributen en leerdoelen. Pop Puk speelt een belangrijke rol op de groep. Alle thema’s zijn uitgewerkt rondom deze pop. Puk is de schakel tussen kind en medewerker.

De thema’s van Uk en Puk zijn:
1. Welkom Puk!
2. Knuffels
3. Hatsjoe!
4. Ik en mijn familie
5. Wat heb jij aan vandaag?
6. Regen
7. Dit ben ik
8. Eet smakelijk!
9. Reuzen en kabouters
10 Oef, wat warm!
11. Ik ben bijna 4!

Wil je weten wat je leert tijdens de opleiding? Dat lees je hier.